:: Nowy stok Slamník Dolna Morawa ::

Jesteśmy pewni, że stok Slamnik będzie jednym z najpopularniejszych w tym sezonie w osrodku narciarskim Dolna Morawa. W połączeniu z super czerwonym stokem jest mozliwy zjazd z imponującej wysokości 1232 metrów, a łączna różnica wysokości wynosi 500 metrów. I tak w Szpindlerowym Młynie! Doskonałe nachylenie, terenu, piękne widoki na otwartej przestrzeni. Rezerwuj wyjazd na Dolnu Morawu 6. lutego 2016.

dolni-morava-slamnik